Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Antibioticaresistenti
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Antibioticaresistentie
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif De strijd tegen antibiotica-resistentie - Algemeenheden

 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Het nationale Convenant betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Rapporten m.b.t. de strijd tegen antibiotica-resistentie 
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Publicaties - praktische tools
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif AMCRA
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Diergeneesmiddelen
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Persberichten 
 
http://www.favv-afsca.fgov.be/_pictures/page/li.gif Nuttige links
De strijd tegen antibiotica-resistentie - Algemeenheden

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een problematiek die wereldwijd wetenschappers, beleidsmakers en alle stakeholders betrokken bij de humane en dierengeneeskunde bezig houdt. Het verwerven van resistentie door micro-organismen ten opzichte van antibiotica kan hun bestrijding in meer of mindere mate bemoeilijken en in sommige gevallen zelfs zeer problematisch maken. Sedert 2012 voert de overheid actief strijd tegen de antibioticaresistentie bij dieren.
Het nationale Convenant betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector

Het convenant voor de vermindering van het gebruik van antibiotica, in 2016 ondertekend door Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid, en Willy Borsus, Minister van Landbouw, en de verschillende partners die betrokken zijn bij het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde (landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, vereniging van de geneesmiddelenindustrie, vereniging van de veevoederfabrikanten, beheerders van lastenboeken, dierengezondheidsorganisaties, …) beoogt een reductie met 50% van het gebruik van antibiotica in het algemeen, en met 75% voor wat de kritische antibiotica betreft, tussen 2011 en 2020. Dit stemt overeen met de reductiedoelstellingen van AMCRA. Deze overeenkomst maakt deel uit van het "One health"- kader met als doel de betrokken partners te steunen in het behalen van de doelstellingen.

 • Convenant (PDF) tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.
 • Bijlage 1 (PDF) : AMCRA 2020 plan
 • Bijlage 2 (PDF) : Taakverdeling met betrekking tot de datacollectie, analyse en rapportering
 • Bijlage 3 : Berekeningswijze voor de terugkoppeling van de resultaten aan de belanghebbenden
  • Deel 1 (PDF) – De principes van de analyse en de rapportering
  • Deel 2 (PDF) – Analyse en rapportering antibioticagebruik van de veehouders
  • Deel 3 (PDF) – Analyse en rapportering van het voorschrijven/verschaffen/toedienen van antibiotica door dierenartsen
 • Bijlage 4 (PDF) : Verbintenissen Overheid en sectoren voor het behalen van de reductiedoelstellingen
 • Publieke rapporten – Activiteiten en realisaties met betrekking tot de reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België.

Rapporten m.b.t. de strijd tegen antibiotica-resistentie


Publicaties - Praktische tools

 • Brochure : De strijd tegen antibioticaresistentie en nieuwe wetgeving betreffende de voorwaarden voor het gebruik van diergeneesmiddelen
 • Voorzichtig gebruik van antibiotica


AMCRA

AMCRA (Center of Expertise on Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) wordt gefinancierd door de overheid (70% verdeeld over het FAVV en FAGG) en de sector. Via dit kenniscentrum wordt aan sensibilisering gedaan van de landbouwers en de dierenartsen, wordt de situatie in kaart gebracht en worden gidsen voor het verantwoord antibioticumgebruik opgesteld.

Het AMCRA geeft ook adviezen over hoe men het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde kan laten dalen door meer in te zetten op preventieve maatregelen zoals vaccinatie, betere voeding, goede hygiëne, bioveiligheid, …

DiergeneesmiddelenPersberichten

Nuttige linksOnze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.12.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet