Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Vogelgriep > Informatie voor hobbyhouders
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Vogelgriep (Aviaire influenza)

Vorige pagina

Informatie voor hobbyhouders (particulieren)


 

Sinds 1 juni zijn er 13 besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld: 2 bij pluimveehandelaars in Oostkamp en Menen, en 11 bij hobbyhouders in Wellin en Sainte-Ode (Luxemburg), in Soignies, Quiévrain, Ath, Courcelles, Tournai en Fleurus (Henegouwen), in Zuienkerke (West-Vlaanderen), in Couvin (Namen) en in Bassenge (Luik).

Rond de besmettingen werden telkens beperkingsgebieden afgebakend. Aangezien er nooit bijkomende besmettingen werden vastgesteld, zijn deze gebieden ondertussen opgeheven.

Daarnaast had ook Frankrijk in de gemeente Brillon, dichtbij de Belgische grens, een haard van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld. Rond deze haard werden op 30 juni een beschermingsgebied van 3 km en toezichtsgebied van 10 km afgebakend. Het toezichtsgebied viel gedeeltelijk in België en omvatte delen van de Henegouwse gemeenten Brunehaut en Rumes. Ook dit toezichtsgebied werd ondertussen opgeheven.

Voor meer informatie:

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/

Call Center: 0800 99 777

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.01.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet