Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
Siteplan
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Vogelgriep > Actueel
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Voorlichtingscel Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Vogelgriep (Aviaire influenza)

Vorige pagina

Actueel


 

Op 21 februari 2017 is het hoog pathogene H5N8-vogelgriepvirus geïdentificeerd bij wilde vogels, nl. een dode zwaan aangetroffen in Oud-Heverlee. Deze vondst bevestigt dat het H5N8-virus nog steeds circuleert in de Belgische fauna. De verplichte preventieve maatregelen, die op 1 februari genomen werden na het aantreffen van het virus bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke, blijven meer dan ooit van toepassing.

Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, alsook de markten zijn verboden.

Ter herinnering: sinds 10 november 2016 is een periode van verhoogd risico van kracht op het ganse grondgebied en zijn de preventieve maatregelen tegen vogelgriep versterkt als gevolg van het opduiken van het H5N8 vogelgriepvirus in Europa eind oktober 2016. Deze maatregelen zijn ook nog steeds van kracht:

  • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moet opgehokt of afgeschermd worden om zo het contact met wilde vogels te vermijden.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Het H5N8-virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is zeer pathogeen voor zowel pluimvee als verschillende soorten wilde vogels. Tot nu toe werden uitbraken gevonden op pluimveebedrijven in de volgende Europese landen: Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Macedonië, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. In al deze landen en in Finland, Ierland, Portugal, Slovenië, Spanje en Zwitserland zijn ook besmettingen bij wilde watervogels vastgesteld.

Het H5N8-virus is een klassiek hoogpathogeen virus. Het kan zich snel verspreiden en zal gemakkelijk vogels besmetten en daar veel sterfte veroorzaken. Er zijn daarentegen voor dit virus nog geen problemen bij de mens gemeld.

Een overzicht van de maatregelen, die van toepassing zijn in het ganse land, is terug te vinden in het volgende document: maatregelen

Bijkomende informatie kan ook gevonden worden in de rubriek FAQ

         

   

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.02.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet