Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > O.S.E. >  Wetenschappelijke en technische informatie
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Wetenschappelijke en technische informatie betreffende overdraagbare spongiforme encefalopathieën (O.S.E.)

Vorige pagina


Aanbevelingen aangaande de veiligheid van de werknemers en de voedselveiligheid bij het verwijderen van gespecificeerd risicomateriaal

De Hoge Gezondheidsraad deed aan de betrokken werknemers aanbevelingen in verband met hygiënisch werken met gespecificeerd risicomateriaal en verwerkingsproducten daarvan ter bescherming van hun gezondheid, het milieu en de voedselveiligheid :Naar bovenInteressante links


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.01.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet