Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Blauwtong > Wat is blauwtong?
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Blauwtong

Vorige pagina

Wat is blauwtong?


 

Blauwtong is een virusziekte van herkauwers (rundvee, schapen, geiten, kameelachtigen, wilde herkauwers). Ze wordt overgedragen door tweevleugeligen van de familie Culicoides (kriebelmuggen). De ziekte is vooral belangrijk bij schapen, die gevoeliger lijken voor een besmetting dan andere herkauwers. Deze laatste vertonen veelal veel minder uitgesproken symptomen en zijn eerder gekend als reservoir voor het virus.


Op dit ogenblik zijn zevenentwintig verschillende serotypes van het virus beschreven.

In 2006 – 2010 was er een epidemie van serotype 8 doorheen West-Europa, zowel in beslagen van kleine herkauwers, als in rundveebedrijven, waar klinische symptomen gelijkaardig aan die bij schapen werden vastgesteld: abortus, snot, tranende ogen, zweren in de muil en aan de poten.


Verschijnselen en verloop van de ziekte

Besmette schapen kunnen in meer of mindere mate de volgende symptomen vertonen:

  • koorts
  • ontstekingen, blaasvorming, erosie en necrose van de mondslijmvliezen
  • gezwollen en soms blauwe tong
  • mankheid door kroonrandontsteking, pododermatitis en myositis
  • abortus
  • pneumonie
  • vermagering
  • dood binnen 8-10 dagen of langzaam herstel met alopecie, steriliteit en groeivertraging

Een besmetting van drachtige dieren kan soms aanleiding geven tot de geboorte van jongen met hersenafwijkingen. Zo werden er in de winter van 2008 in onze contreien veel zogenaamde “dummy” kalveren geboren, die een gevolg waren van besmettingen met het serotype 8, dat toen nog in ons land en de buurlanden aanwezig was.


Voorkomen en verspreiding

De aanwezigheid van de ziekte komt overeen met het leefgebied van de vector. Voor 2006 beperkte de ziekte zich tot de band tussen 35° zuiderbreedte en 50° noorderbreedte, het leefgebied van eerder tropische Culicoides. Sindsdien werd de ziekte eveneens buiten deze zone opgemerkt. Dit hangt samen met het leefgebied van de Culicoides in de meer gematigde streken.

Door deze verbondenheid met kriebelmuggen kent de ziekte in gematigde streken een sterk seizoensgebonden verloop. De meeste klinische gevallen komen voor in de maanden augustus tot oktober. In de wintermaanden worden geen gevallen vastgesteld.

Behalve door vectoren, kan het virus ook via bloed en sperma van besmette dieren overgedragen worden.

In de Europese unie zijn de gebieden waar blauwtong nog voorkomt sterk gereduceerd dankzij de succesvolle vaccinatiecampagnes. De website van de Europese commissie geeft een overzichtskaart (klik erna op "map") en een precieze lijst met de gebieden (klik erna op "table") waar nog één of meerdere serotypes van het virus circuleren.Preventie en bestrijding

Aangezien blauwtong een vectorziekte is, zijn de bestrijdingsmaatregelen beperkt tot:

  • het beperken van de verplaatsingen van vatbare herkauwers
  • de vaccinatie van vatbare dieren

Zieke dieren worden in principe niet opgeruimd. De bestrijding van de vector is nergens succesvol gebleken en wordt daarom niet uitgevoerd.

De vaccinatie tegen blauwtong wordt al sinds bijna 20 jaar in Europa toegepast. In de periode 2008 – 2010 bijvoorbeeld, konden de serotypes die toentertijd aanwezig waren in gans Noordwest Europa, enkel uit de veestapel gehouden worden na een doorgedreven vaccinatiecampagne. Deze campagne heeft uiteindelijk geleid tot het herverkrijgen van het statuut “officieel vrij van” voor ons land sinds 15 februari 2012.

Op dit ogenblik is in België de vaccinatie tegen alle serotypes met geïnactiveerd vaccin toegelaten (MB 8 april 2015).

 

Actuele toestand

Sinds 2015 circuleert In Frankrijk in grote delen van het land het serotype 8 van blauwtong. Begin november 2017 werd ook het BTV4 vastgesteld, waarschijnlijk vanuit Corsica met diertransporten geïntroduceerd.

Waar het virus in de beginperiode enkel vastgesteld werd in een beperkte besmette zone in de oostelijke regio’s ter hoogte van Zwitserland, werden er in de laatste weken van 2017 nieuwe uitbraken vastgesteld in verschillende departementen buiten dit oorspronkelijk besmette gebied.

Daarom heeft de Franse overheid haar strategie laten vallen om dit serotype 4 proberen uit te roeien met behulp van vaccinatie en heeft ze het hele land als beperkingsgebied voor serotypes 8 en 4 uitgeroepen.

Dit heeft uiteraard een impact op het handelsverkeer van herkauwers vanuit Frankrijk naar België en de andere lidstaten.

Zie ook: http://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-fievre-catarrhale-ovine-fco

Naast Frankrijk zijn ook in verschillende andere Europese lidstaten en in buurlanden van de Europese Unie (Zwitserland, Turkije en de Balkan) beperkingsgebieden afgebakend na de vaststelling van 1 bepaald of een combinatie van verschillende serotypes van blauwtong.

De lijst van de Europese lidstaten met hun beperkingsgebieden is terug te vinden op volgende link:

http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue/index_en.htm


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.01.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet