Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Dagelijks leven > Andere > Gemeenschappelijke koelkast

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen (stoffen die een allergie of intolerantie veroorzaken) Waarschuwingen van fraudegevallen Persberichten Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Gemeenschappelijke koelkast Afdrukbare versie   |  


Het FAVV heeft als opdracht te waken over de veiligheid van de voedselketen door alle actieve inrichtingen “van riek tot vork” in België te controleren. Het is de bedoeling de consument te garanderen dat hij de producten op zijn bord kan consumeren zonder enig gevaar voor zijn gezondheid. Naast deze eigenlijke controle-opdracht is het Agentschap zeer actief in het sensibiliseren en opleiden van de operatoren. Tegelijkertijd wenst het ook bepaalde burgerinitiatieven met een gemeenschappelijk belang te helpen en te ondersteunen. Is de gemeenschappelijke koelkast een burgerinitiatief, dan voert het Voedselagentschap geen controles uit, maar geeft het wel raad en sensibiliseert het over de mogelijke risico’s.

Onlangs nog, zag een nieuwe vorm van sociale hulpverlening het licht : de “gemeenschappelijke koelkast”. Het principe is eenvoudig : een persoon, een vereniging, een groep burgers stellen een koelkast ter beschikking op een plaats die toegankelijk is voor het publiek. Iedereen kan daarin levensmiddelen plaatsen en eender wie kan er uitnemen wat hij wil. Zo kan bijvoorbeeld iedereen die een sandwich, een pak melk of bereide soep wil aanbieden, die in de “openbare” koelkast plaatsen in de hoop dat die gift kwetsbare mensen kan helpen. Meestal wordt voeding geschonken met goede bedoelingen door mensen van goede wil, die verantwoordelijk en voorzichtig zijn.

Als een burgerinitiatief voldoende garanties biedt voor de voedselveiligheid, dan ondersteunt het FAVV het graag. Het Voedselagentschap speelt dan een sensibiliserende rol om het doel mee te helpen bereiken: minder verspilling van voedsel en mekaar op een veilige manier helpen. Het FAVV voert enkel controles uit bij professionele voedingszaken zoals snackbars en restaurants.

In het geval van koelkasten die vrij toegankelijk zijn, is het echter noodzakelijk garanties te hebben zoals deze in verband met het goed beheer van de koelkast, het goed beheer van de levensmiddelen die ofwel in hun oorspronkelijke aankoopvorm in de koelkast geplaatst worden ofwel een bereiding hebben ondergaan Ook moet er een opvolging zijn van de aan- en afvoer van de voedingsmiddelen zodat vermeden wordt dat van de ter beschikking gestelde producten de uiterste gebruiksdatum overschreden is. Bovendien wijst het feit dat gebruik gemaakt wordt van een koelkast erop dat de betrokken levensmiddelen relatief gevoelig zijn en een korte bewaartermijn hebben.

Voorzichtigheid is dus geboden. Het is soms niet mogelijk te weten door wie, wanneer, waar, hoe dit product bereid, bewaard en vervoerd werd. Het kan mogelijk zijn dat een derde persoon een product in de koelkast plaatst met minder goede bedoelingen. Zijn de mensen die iets uit zo’n koelkast nemen wel in staat de oordelen over hun keuze? Het is soms niet geweten wie garant staat voor de inhoud van de koelkast, voor het goed beheer ervan en tot wie men zich kan richten om een probleem te melden.

Hoewel het Agentschap alle mogelijke solidariteitsacties steunt en zich kant tegen voedselverspilling, blijft het voorzichtig en wenst er de aandacht op te trekken dat bij deze initiatieven die meer en meer aan bod komen er toch degelijke en voldoende garanties moeten zijn in het kader van de volksgezondheid.


Meer informatie over de bewaring van voedingsmiddelen is te vinden in de omzendbrief van 08 februari 2017 voor voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen op
http://www.favv.be/levensmiddelen/omzendbrieven/Bron : Naar een artikel in de Nieuwsbrief FAVV nr.67, pagina 11.


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet