Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Checklists "Inspecties" > Verwerking
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Check-lists "Inspecties"
Sector :


  Om inspecties in de sector "Verwerking" (TRA) uit te voeren, gebruikt het FAVV de check-lists beschikbaar op deze pagina.
Eerdere versies van deze checklists, die niet meer van toepassing zijn, zijn beschikbaar op volgende pagina’s:
- Gearchiveerde CL wanneer ze gearchiveerd werden vóór 1 januari 2018.
- Gearchiveerde CL wanneer ze gearchiveerd werden na 1 januari 2018.Check-list  

Onderwerp

V.
Van toepassing
vanaf               
AER 3060 Administratieve gegevens operator. 1 01/01/2017
TRA 3010 Detailhandelaar - TRACEERBAARHEID. 2 01/09/2017
TRA 3011 Fabrikant gemedicineerde diervoeders - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3012 Fabrikant FEED - TRACEERBAARHEID. 2 01/09/2017
TRA 3014 Groothandelaar FEED - TRACEERBAARHEID. 2 01/09/2017
TRA 3015 Opslag FEED - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3022 Verpakker FEED - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3023 Meststoffen - TRACEERBAARHEID. 2 01/06/2017
TRA 3024 Levensmiddelenbedrijf - Nevenproducten van levensmiddelen. 2 01/01/2018
TRA 3025 Gewasbeschermingsmiddelen - TRACEERBAARHEID. 2 01/07/2017
TRA 3027 Bijproducten van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3030 Visserij- en aquacultuurproducten -TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3031 Vervaardigen of (opnieuw) onmiddellijk verpakken van gehakt - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3032 Verpakkingsmateriaal - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3033 Levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong, zuivel- en eiproducten - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3041 Opslag van vers vlees, gehakt - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3043 Onmiddellijke verpakking en opslag - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3044 Groothandel - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3047 Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken van vers vlees - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3059 Herverpakkingcentrum van kikkerbillen of slakken - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3080 Fabrikant/verpakker/groothandel van Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teelsubstraten, zuiveringsslib - AUTOCONTROLE. 1 01/01/2017
TRA 3082 Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik - AUTOCONTROLE. 1 01/01/2017
TRA 3108 Fabrikant/groothandel van verpakkingsmaterialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te komen - AUTOCONTROLE. 1 01/01/2017
TRA 3115 Autocontrolesysteem bij NIET gevalideerd/gecertificeerd ACS – AUTOCONTROLE. 2 01/09/2017
TRA 3123 Vlees-vis - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
TRA 3125 Eiproducten - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 2 01/01/2018
TRA 3126 Melkproducten - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 2 01/01/2018
TRA 3127 Fabrikant diervoeders - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
TRA 3132 Petfoodfabrikant - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 2 01/01/2018
TRA 3141 Fabrikanten van gemedicineerde diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3145 Hantering en opslag dierlijke bijproducten - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 2 01/01/2018
TRA 3171 Opslag afgeleide producten voor diervoeding - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 2 01/01/2018
TRA 3178 Fabrikant van meststoffen/bodemverbeterende middelen bevattende van dierlijke bijproducten afgeleide producten - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 2 01/01/2018
TRA 3179 Gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen : bezit en verhandeling - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/07/2017
TRA 3183 Detailhandelaar gewasbeschermingsmiddelen : Bezit en verhandeling - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/07/2017
TRA 3190 Oleochemie - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 2 01/01/2018
TRA 3191 Onmiddelijke verpakking diervoeders - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 2 01/04/2018
TRA 3192 Opslag afgeleide producten voor oleochemie - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 2 01/01/2018
TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/06/2017
TRA 3205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/09/2017
TRA 3211 Fabrikant en groothandel van verpakkingsmaterialen bestemd om direct met levensmiddelen in contact te komen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3229 Alle sectoren - Meldingsplicht. 1 01/01/2017
TRA 3328 Food - VERVOER. 1 01/01/2017
TRA 3329 Feed - VERVOER. 1 01/01/2017
TRA 3330 Wegcontrole - VERVOER. 1 01/01/2017
TRA 3336 Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/01/2018
TRA 3339 Fabrikant van verpakkingsmaterialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te komen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3340 Gewasbeschermingsmiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/01/2018
TRA 3341 Eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/01/2018
TRA 3344 Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/01/2018
TRA 3345 Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te komen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3347 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - VERPAKKING EN ETIKETTERING (inclusief handelsnormen). 2 01/01/2018
TRA 3351 Fabrikant levensmiddelen dierlijke oorsprong en/of niet dierlijke oorsprong - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/02/2017
TRA 3353 Voormengsels bestemd voor diervoeders - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3354 Toevoegingsmiddelen bestemd voor diervoeders - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/11/2017
TRA 3355 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/11/2017
TRA 3356 Voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/11/2017
TRA 3357 Mengvoeders - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3358 Gemedicineerde diervoeders - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/11/2017
TRA 3359 Voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of kleuters en levensmiddelen met claims - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/01/2018
TRA 3361 Fabrikant van voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of kleuters - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3372 Detailhandelaar - Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten - VERPAKKING ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3381 FEED HACCP. 2 01/01/2018
TRA 3385 Melkinrichting - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3387 Fabrikant levensmiddelen met rauwe melk - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3388 Gekoelde opslag melk, zuivel en eiproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3389 Herverpakkingscentrum melk, zuivel, eieren en eiproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3390 Fabrikant eiproducten en levensmiddelen met rauwe eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3391 Bewerking visserijproducten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3392 Verwerking visserijproducten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3393 Herverpakkingscentrum vis - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3394 Gekoelde opslag vis - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3395 Fabrikant mengvoeders met gebruikmaking van voormengsels of additieven - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3396 Fabrikant mengvoeders zonder gebruikmaking van additieven of voormengsels - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3397 Fabrikant van voormengsels of melkvervangers voor herkauwers die vismeel bevatten. 1 01/01/2018
TRA 3398 Fabrikant van melkvervangers voor herkauwers die vismeel bevaten of van voormengsels voor niet-herkauwers die dierlijke eiwitten bevatten in een inrichting waar ook voeders voor herkauwers wordt vervaardigd - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3399 Fabrikant van mengvoeders of voormengsels voor niet-herkauwers die dierlijke eiwitten bevatten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3400 Fabrikant van mengvoeders of voormengsels voor niet-herkauwers die dierlijke eiwitten bevatten in een inrichting waar ook diervoerders voor herkauwers worden vervaardigd - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3401 Fabrikant van voormengsels - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3402 Opslag kamertemperatuur levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3403 Gekoelde opslag en verpakker levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3404 Fabrikant van kritische diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3405 Fabrikant vetmengsels (mengvoeder) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3406 Fabrikant additieven - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3407 Fabrikant van voedermiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3408 Fabrikant producten van plantaardige ruwe oliën, van vetzuren, van bijproducten van biodiesel en van vetmengsels (voedermiddel) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3409 Fabrikant vleesproducten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3410 Fabrikant bloed of bloedproducten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3412 Fabrikant bloed of bloedproducten – warm vervoer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3413 Fabrikant vleesextracten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3414 Fabrikant separatorvlees - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3415 Fabrikant gehakt vlees - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3416 Fabrikant vleesbereidingen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3417 Vetsmelter - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3418 Raffinaderij dierlijke vetten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3419 Fabriek darmen, blazen, magen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3420 Fabrikant kikkerbillen - slakken - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3421 Usine gélatine - INFRASTRUCTURE, INSTALLATION ET HYGIENE 1 01/01/2018
TRA 3422 Fabriek collageen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3423 Herverpakkingscentrum vlees - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3424 Herverpakkingscentrum kikkerbillen - slakken - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3425 Uitsnijderij schapen en geiten, varkens, paarden - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3426 Uitsnijderij runderen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3427 Uitsnijderij runderkoppen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3428 Uitsnijderij warm vervoer (varkens) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3429 Uitsnijderij pluimvee - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3430 Uitsnijderij konijnen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3431 Uitsnijderij wild - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3432 Uitsnijderij loopvogels - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3433 Verzamelcentrum voor gelatine en collageen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3434 Gekoelde opslag kikkerbillen - slakken - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3435 Wildbewerkingsinrichting - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3436 Gekoelde opslag vlees - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2018
TRA 3437 Bewerking visserijproducten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3438 Verwerking visserijproducten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3439 Herverpakkingscentrum vis - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3440 Gekoelde opslag vis - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3441 Melk- en eiersector (excl. Herverpakkingscentrum) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3442 Herverpakkingscentrum melk, zuivel, eieren en eiproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3443 Bewerking visserijproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3444 Verwerking visserijproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3445 Herverpakkingscentrum vis, vlees, kikkerbillen - slakken - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3446 Gekoelde opslag vis - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3447 Detailhandelaar van mengvoeders voor voedselproducerende dieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3448 Detailhandelaar van voedermiddelen- INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3449 Groothandelaar van toevoegingsmiddelen en voormengsels - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3450 Grothandelaar van kritisch diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3451 Fabrikant vleesproducten en vleesextracten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3452 Fabrikant bloed of bloedproducten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3453 Fabrikant bloed of bloedproducten – warm vervoer - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3454 Fabrikant vleesproducten en vleesextracten - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3455 Fabrikant separatorvlees - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3456 Fabrikant gehakt vlees - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3457 Fabrikant vleesbereidingen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3458 Vetsmelter - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3459 Fabriek darmen, blazen, magen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3460 Fabriek gelatine - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3461 Fabriek collageen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3462 Herverpakkingscentrum vlees - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3463 Uitsnijderij schapen en geiten, varkens, paarden - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3464 Uitsnijderij runderen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3465 Uitsnijderij runderkoppen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3466 Uitsnijderij warm vervoer (varkens) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2018
TRA 3467 Uitsnijderij pluimvee - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3468 Uitsnijderij konijnen - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3469 Uitsnijderij wild - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3470 Uitsnijderij loopvogels - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3471 Wildbewerkingsinrichting - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3472 Gekoelde opslag vlees - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (Verhoogde frequentie). 1 01/01/2018
TRA 3473 Fabrikant vleesproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3474 Fabrikant bloed of bloedproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3475 Fabrikant bloed of bloedproducten – warm vervoer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3476 Fabrikant vleesextracten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3477 Fabrikant separatorvlees - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3478 Fabrikant gehakt vlees - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3479 Fabrikant vleesbereidingen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3480 Vetsmelter - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3481 Raffinaderij dierlijke vetten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3482 Fabriek darmen, blazen, magen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3483 Fabrikant kikkerbillen - slakken - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3484 Fabriek gelatine - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3485 Fabriek collageen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3486 Gekoelde opslag vlees - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3487 Gekoelde opslag kikkerbillen - slakken - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3488 Uitsnijderij wild - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3489 Uitsnijderij schapen en geiten, varkens, paarden - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3490 Uitsnijderij runderen - runderkoppen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3491 Uitsnijderij warm vervoer (varkens) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3492 Uitsnijderij pluimvee - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3493 Uitsnijderij konijnen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3494 Uitsnijderij loopvogels - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3495 Verzamelcentrum voor gelatine en collageen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2018
TRA 3496 Wildbewerkingsinrichting - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING) 1 01/07/2018
TRA 3498 Groothandelaar petfood - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3499 Groothandelaar va nmengvoeders en voedermiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3500 Opslag diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3501 Detailhandelaar meststoffen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3502 Fabrikant gemengd bodemverbeteraars, samengesteld meststoffen, mestostoffen voor hydrocultuur - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3503 Fabrikant van meststoffen bevattende van dierlijke bijproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3504 Fabrikant andere meststoffen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3505 Fabrikant van meststoffen met oligoelementen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018
TRA 3506 Groothandelaar van meststoffen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018


Archief
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.07.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet