Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Checklists "Inspecties" > Verwerking
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Check-lists "Inspecties"
Sector :


  Om inspecties in de sector "Verwerking" (TRA) uit te voeren, gebruikt het FAVV de check-lists beschikbaar op deze pagina. De vroegere versies van de checklists, die niet meer van toepassing zijn, zijn beschikbaar op de pagina “Archief”.Check-list  

Onderwerp

V.
Van toepassing
vanaf               
AER 3060 Administratieve gegevens operator. 1 01/01/2017
TRA 3010 Detailhandelaar - TRACEERBAARHEID. 2 01/09/2017
TRA 3011 Fabrikant gemedicineerde diervoeders - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3012 Fabrikant FEED - TRACEERBAARHEID. 2 01/09/2017
TRA 3014 Groothandelaar FEED - TRACEERBAARHEID. 2 01/09/2017
TRA 3015 Opslag FEED - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3022 Verpakker FEED - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3023 Meststoffen - TRACEERBAARHEID. 2 01/06/2017
TRA 3024 Levensmiddelenbedrijf - Nevenproducten van levensmiddelen. 1 01/01/2017
TRA 3025 Gewasbeschermingsmiddelen - TRACEERBAARHEID. 2 01/07/2017
TRA 3027 Bijproducten van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3028 Vlees en afgeleide producten - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3030 Visserij- en aquacultuurproducten -TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3031 Vervaardigen of (opnieuw) onmiddellijk verpakken van gehakt - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3032 Verpakkingsmateriaal - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3033 Levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong, zuivel- en eiproducten - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3041 Opslag van vers vlees, gehakt - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3043 Onmiddellijke verpakking en opslag - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3044 Groothandel - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3047 Uitsnijden, uitbenen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken van vers vlees - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3059 Herverpakkingcentrum van kikkerbillen of slakken - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
TRA 3080 Fabrikant/verpakker/groothandel van Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teelsubstraten, zuiveringsslib - AUTOCONTROLE. 1 01/01/2017
TRA 3082 Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik - AUTOCONTROLE. 1 01/01/2017
TRA 3108 Fabrikant/groothandel van verpakkingsmaterialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te komen - AUTOCONTROLE. 1 01/01/2017
TRA 3115 Autocontrolesysteem bij NIET gevalideerd/gecertificeerd ACS – AUTOCONTROLE. 2 01/09/2017
TRA 3123 Vlees-vis - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
TRA 3125 Eiproducten - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
TRA 3126 Melkproducten - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
TRA 3127 Fabrikant diervoeders - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
TRA 3132 Petfoodfabrikant - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
TRA 3140 Kleinhandel in diervoeders voor voedselproducerende dieren – INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3141 Fabrikanten van gemedicineerde diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3145 Hantering en opslag dierlijke bijproducten - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
TRA 3147 Vervaardigen van diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 3 01/12/2017
TRA 3169 Groothandel in diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3171 Opslag afgeleide producten voor diervoeding - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
TRA 3172 Opslagbedrijf diervoeders - INFRASTRUCTUUR, UITRUSTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3173 Detailhandelaar meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten : Bezit en verhandeling - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3174 Vervaardiging van vleesproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3175 Vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3176 Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten, zuiveringsslib : bezit en verhandeling - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3177 Vervaardiging van gesmolten dierlijke vetten en/of kanen en raffineren van dierlijke vetten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3178 Fabrikant van meststoffen/bodemverbeterende middelen bevattende van dierlijke bijproducten afgeleide producten - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
TRA 3179 Gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen : bezit en verhandeling - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/07/2017
TRA 3180 Bewerking van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 3 01/09/2017
TRA 3181 Verwerking van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 3 01/09/2017
TRA 3182 Vervaardiging van zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/06/2017
TRA 3183 Detailhandelaar gewasbeschermingsmiddelen : Bezit en verhandeling - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/07/2017
TRA 3184 Behandeling van magen, blazen en darmen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3185 Vervaardiging van eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3186 Bereiding en opslag van kikkerbillen of slakken - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3187 Vervaardiging van collageen en gelatine - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3188 Levensmiddelen van dierlijke oorsprong MET erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/06/2017
TRA 3190 Oleochemie - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
TRA 3191 Onmiddelijke verpakking diervoeders - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3192 Opslag afgeleide producten voor oleochemie - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/06/2017
TRA 3195 Opslag van vlees en afgeleide producten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/09/2017
TRA 3201 Opslag van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3203 Opslag en/of verpakking van levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/09/2017
TRA 3205 Groothandel levensmiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/09/2017
TRA 3206 Wildbewerkingsinrichting en uitsnijderij van vlees van gekweekt en/of vrij wild - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3209 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/09/2017
TRA 3211 Fabrikant en groothandel van verpakkingsmaterialen bestemd om direct met levensmiddelen in contact te komen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3213 Uitsnijderij van vlees van pluimvee en lagomorfen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3214 Verzamelcentra en leerlooierijen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3217 Herverpakkingscentrum voor visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3218 Herverpakkingscentrum voor vlees - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/09/2017
TRA 3222 Herverpakkingscentrum voor kikkerbillen en slakken - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3223 Herverpakkingscentrum voor zuivelproducten, vloeibaar ei en eiproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2017
TRA 3229 Alle sectoren - Meldingsplicht. 1 01/01/2017
TRA 3251 Wildbewerkingsinrichting en uitsnijderij van vlees van gekweekt en/of vrij wild - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2017
TRA 3252 Bewerking van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 3 01/09/2017
TRA 3255 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 2 01/09/2017
TRA 3257 Opslag van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2017
TRA 3258 Vervaardiging van vleesproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2017
TRA 3264 Vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2017
TRA 3265 Vervaardiging van gesmolten dierlijke vetten en/of kanen en raffineren van dierlijke vetten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2017
TRA 3266 Opslag van vlees en afgeleide producten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 2 01/09/2017
TRA 3267 Uitsnijderij van vlees van pluimvee en lagomorfen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2017
TRA 3268 Behandeling van magen, blazen en darmen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2017
TRA 3269 Bereiding en opslag van kikkerbillen of slakken - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2017
TRA 3270 Levensmiddelen van dierlijke oorsprong MET erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 2 01/06/2017
TRA 3272 Verwerking van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 3 01/09/2017
TRA 3274 Vervaardiging van collageen en gelatine - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2017
TRA 3276 Herverpakkingscentrum voor visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2017
TRA 3278 Herverpakkingscentrum voor vlees - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 2 01/09/2017
TRA 3279 Herverpakkingscentrum voor kikkerbillen en slakken - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2017
TRA 3280 Herverpakkingscentrum voor zuivelproducten, vloeibaar ei en eiproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VERHOOGDE FREQUENTIE). 1 01/01/2017
TRA 3282 Wildbewerkingsinrichting en uitsnijderij van vlees van gekweekt en/of vrij wild - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3283 Levensmiddelen van dierlijke oorsprong MET erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3303 Uitsnijderij van vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 2 01/09/2017
TRA 3304 Vervaardiging van vleesproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3305 Vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3306 Opslag van vlees en afgeleide producten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3307 Uitsnijderij van vlees van pluimvee en lagomorfen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3308 Bewerking van vissrijproducten en levende tweekleppige weekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3319 Opslag van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3320 Vervaardiging van gesmolten dierlijke vetten en/of kanen en raffineren van dierlijke vetten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3321 Behandeling van magen, blazen en darmen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3322 Bereiding en opslag van kikkerbillen of slakken - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3323 Verwerking van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3324 Herverpakkingscentrum voor vlees, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren, zuivelproducten, vloeibaar ei en eiproducten en kikkerbillen en slakken - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3325 Aanvoer van niet volledig doorkoelde varkenskarkassen of varkensbloed - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3326 Verzamelcentra en leerlooierijen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE (VOOR TOEKENNEN ERKENNING). 1 01/01/2017
TRA 3328 Food - VERVOER. 1 01/01/2017
TRA 3329 Feed - VERVOER. 1 01/01/2017
TRA 3330 Wegcontrole - VERVOER. 1 01/01/2017
TRA 3336 Eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3339 Fabrikant van verpakkingsmaterialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te komen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3340 Gewasbeschermingsmiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3341 Eiproducten en levensmiddelen op basis van rauwe eieren - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3342 Vervaardigen en (opnieuw) onmiddellijk verpakken van voedingsgelatine en voedingscollageen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3344 Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3345 Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te komen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3347 Zuivelproducten en levensmiddelen op basis van rauwe melk - VERPAKKING EN ETIKETTERING (inclusief handelsnormen). 1 01/01/2017
TRA 3351 Fabrikant levensmiddelen dierlijke oorsprong en/of niet dierlijke oorsprong - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/02/2017
TRA 3353 Voormengsels bestemd voor diervoeders - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3354 Toevoegingsmiddelen bestemd voor diervoeders - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/11/2017
TRA 3355 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/11/2017
TRA 3356 Voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/11/2017
TRA 3357 Mengvoeders - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3358 Gemedicineerde diervoeders - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 2 01/11/2017
TRA 3359 Voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of kleuters en levensmiddelen met claims - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3361 Fabrikant van voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of kleuters - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3372 Detailhandelaar - Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten - VERPAKKING ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
TRA 3381 FEED HACCP. 1 01/09/2017


Archief
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.01.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet