Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Checklists "Inspecties" > Cel Import, Export en Notificaties
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Check-lists "Inspecties"
Sector :


  Om inspecties in de sector "Import, Export en Notificaties" (IEC) uit te voeren, gebruikt het FAVV de check-lists beschikbaar op deze pagina.
Eerdere versies van deze checklists, die niet meer van toepassing zijn, zijn beschikbaar op volgende pagina’s:
- Gearchiveerde CL wanneer ze gearchiveerd werden vóór 1 januari 2018.
- Gearchiveerde CL wanneer ze gearchiveerd werden na 1 januari 2018.
Check-list  

Onderwerp

V.
Van toepassing
vanaf               
AER 3060 Administratieve gegevens operator. 1 01/01/2017
IEC 3026 Douane Unie - ERKENNING EXPORT. 1 01/01/2017
IEC 3148 Aangewezen Punten van Binnenkomst en van Invoer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 4 20/06/2018
IEC 3150 Erkende inspectieplaatsen voor fytosanitaire invoercontroles - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING & HYGIENE. 4 20/06/2018
IEC 3151 Grensinspectiepost voor de invoer van levende dieren of dierlijke producten of aan een dergelijke post verbonden inspectiecentrum - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING & HYGIENE. 3 20/06/2018
IEC 3271 Grensinspectiepost voor de invoer van levende dieren of dierlijke producten of aan een dergelijke post verbonden inspectiecentrum - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING & HYGIENE (VOOR TOEKENNING / WIJZIGING ERKENNING). 3 20/06/2018
IEC 3510 Fytosanitaire grenscontrolepost - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 1 01/01/2018

Archief
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.06.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet