Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Checklists "Inspecties" > Cel Import, Export en Notificaties
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Check-lists "Inspecties"
Sector :


  Om inspecties in de sector "Import, Export en Notificaties" (IEC) uit te voeren, gebruikt het FAVV de check-lists beschikbaar op deze pagina. De vroegere versies van de checklists, die niet meer van toepassing zijn, zijn beschikbaar op de pagina “Archief”.


Sedert 01/01/2017 werden in het kader van de administratieve vereenvoudiging alle checklisten herzien. Deze nieuwe checklisten worden nu gebruikt door de controleurs/inspecteurs bij het uitvoeren van hun controles.
Check-list  

Onderwerp

V.
Van toepassing
vanaf               
AER 3060 Administratieve gegevens operator. 1 01/01/2017
IEC 3026 Douane Unie - ERKENNING EXPORT. 1 01/01/2017
IEC 3148 Aangewezen Punten van Binnenkomst en van Invoer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/08/2017
IEC 3149 Plaatsen van Binnenkomst voor fytosanitaire controle - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE. 2 01/08/2017
IEC 3150 Erkende inspectieplaatsen voor fytosanitaire invoercontroles - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING & HYGIENE. 2 01/08/2017
IEC 3151 Grensinspectiepost voor de invoer van levende dieren of dierlijke producten of aan een dergelijke post verbonden inspectiecentrum - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING & HYGIENE. 1 01/01/2017
IEC 3271 Grensinspectiepost voor de invoer van levende dieren of dierlijke producten of aan een dergelijke post verbonden inspectiecentrum - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING & HYGIENE (VOOR TOEKENNING / WIJZIGING ERKENNING). 1 01/01/2017

Archief
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.08.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet