Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Checklists "Inspecties" > Dierlijke productie
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Check-lists "Inspecties"
Sector :


  Om inspecties in de sector "Dierlijke productie" (PRI & DPA) uit te voeren, gebruikt het FAVV de check-lists beschikbaar op deze pagina. De vroegere versies van de checklists, die niet meer van toepassing zijn, zijn beschikbaar op de pagina “Archief”.


Als de checklists niet correct worden weergegeven :
1. Download het PDF-bestand naar uw computer (bijvoorbeeld op het bureaublad)
2. Open het met Acrobat Reader (gratis te downloaden) of Acrobat Pro.Check-list  

Onderwerp

V.
Van toepassing
vanaf               
AER 3060 Administratieve gegevens operator. 1 01/01/2017
PRI 3001 Houden van varkens - Diergezondheid. 2 01/11/2017
PRI 3002 Houden van runderen - Diergezondheid. 3 01/11/2017
PRI 3003 Broederij - Diergezondheid. 1 01/01/2017
PRI 3004 Houden van pluimvee - Diergezondheid. 1 01/01/2017
PRI 3035 Handelaarstallen en verzamelcenta klasse 2 - Dierenwelzijn. 2 01/07/2017
PRI 3038 Aquacultuurbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding. 1 01/01/2017
PRI 3039 Slachten en uitslachten van productiedieren in het slachthuis - Dierenwelzijn. 2 01/07/2017
PRI 3040 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen in het slachthuis. 2 01/07/2017
PRI 3045 Dierlijke producten (rauwe melk) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding. 1 01/01/2017
PRI 3048 Landbouwbedrijven (uitgezonderd konijnenbedrijven) - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding. 1 01/01/2017
PRI 3050 Konijnenbedrijven - geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding. 1 01/01/2017
PRI 3053 Hoevezuivel - AUTOCONTROLE. 1 01/01/2017
PRI 3061 Slachten en uitslachten van pluimvee of lagomorfen op het landbouwbedrijf - AUTOCONTROLE. 1 01/01/2017
PRI 3062 Melkproductie (leveringsverbod - alle diersoorten) - AUTOCONTROLE. 1 01/01/2017
PRI 3069 Vismijn, verzendingscentrum en zuiveringscentrum - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
PRI 3079 Visafslag, zuiveringscentrum, verzendingscentrum - TRACEERBAARHEID. 2 01/04/2017
PRI 3070 Slachten op het landbouwbedrijf - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
PRI 3071 Slachthuis - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
PRI 3072 Landbouwbedrijf met gebruik melk - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
PRI 3073 Landbouwbedrijf fabricage mengvoeders - DIERLIJKE BIJPRODUCTEN NHC. 1 01/01/2017
PRI 3076 Houden van varkens - Dierenwelzijn. 2 01/07/2017
PRI 3077 Houden van pluimvee voor de productie van foie gras - Dierenwelzijn. 2 01/07/2017
PRI 3078 Houden van kalveren (vetmesten) - Dierenwelzijn. 2 01/07/2017
PRI 3081 Houden van runderen (behalve vetmesten kalveren), schapen en geiten, gekweekt tweehoevig wild en pluimvee (behalve legkippen >= 200 en gebruikspluimvee type vlees >=200) - Dierenwelzijn. 2 01/07/2017
PRI 3083 Slachten en uitslachten van productiedieren (in het slachthuis) - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
PRI 3089 Visserijvaartuig - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
PRI 3092 Fabriekvaartuig - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
PRI 3094 Hoevezuivel - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
PRI 3095 Houden van legpluimvee (>=200) of gebruikspluimvee type vlees (>=200) - Dierenwelzijn. 2 01/07/2017
PRI 3102 Verzamelen van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtklassen (verzamelcentra) - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
PRI 3103 Sorteren van consumptie-eieren volgens kwaliteits- en gewichtklassen (pakstations) - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
PRI 3113 Vervaardiging van mengvoeders op de boerderij (zelfmengers) - TRACEERBAARHEID. 2 01/09/2017
PRI 3118 Productie van voedermiddelen andere dan voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf en andere dan akkerbouwgewassen - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
PRI 3120 Eiproductiebedrijf - TRACEERBAARHEID. 1 01/01/2017
PRI 3133 Houden van runderen en kalveren (vetmesten) - Traceerbaarheid. 2 01/11/2017
PRI 3134 Houden van varkens - Traceerbaarheid. 2 01/11/2017
PRI 3135 Houden van schapen en geiten - Traceerbaarheid. 3 01/11/2017
PRI 3136 Houden van gekweekt tweehoevig wild - Traceerbaarheid. 2 01/09/2017
PRI 3137 Houden van pluimvee - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3138 Houden van legpluimvee in productie - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3139 Broederij - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3142 Samenbrengen met het oog op verhandelen : Verzamelcentra en handelaarstal - Traceerbaarheid. 3 01/11/2017
PRI 3143 AQUACULTUUR -Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3144 Recreatief vissen - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3152 Kort en lang transport van landbouwhuisdieren - Transportbedrijf - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3153 Opslag en verdelen van sperma van varkens voor nationaal handelsverkeer - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3154 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid. 2 01/09/2017
PRI 3155 Opslag en verdelen van rundersperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3156 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van rundersperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3157 Opslag en verdelen van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid. 2 01/11/2017
PRI 3158 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3159 Verzamelen, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid. 2 01/11/2017
PRI 3160 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van schapen en geiten voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3161 Opslag en verdelen van rundersperma voor het nationaal handelsverkeer - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3162 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van rundersperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3163 Opslag en verdelen van sperma van schapen en geiten bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3165 Recreationeel vissen - Dierengezondheid. 1 01/01/2017
PRI 3167 Aquacultuur - Dierengezondheid. 1 01/01/2017
PRI 3168 Verzamelen, in-vitro productie, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van runderen bestemd voor het nationaal of intracommunautair handelsverkeer - Traceerbaarheid. 1 01/01/2017
PRI 3229 Alle sectoren - Meldingsplicht. 1 01/01/2017
PRI 3233 Zuiveringscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/11/2017
PRI 3234 Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/11/2017
PRI 3235 Kweken aquacultuurdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/11/2017
PRI 3236 Vismijn - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/11/2017
PRI 3237 Vissersvaartuig - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3238 Fabrieksvaartuig (garnalenkotters) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3239 Verzamelen, in-vitro productie, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/11/2017
PRI 3240 Verzamelen, in-vitro productie, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van runderen bestemd voor het nationaal of intracommunautair handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3241 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van rundersperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3242 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van rundersperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3243 Opslag en verdelen van rundersperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3244 Opslag en verdelen van rundersperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3245 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/09/2017
PRI 3246 Opslag en verdelen van sperma van éénhoevigen bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/11/2017
PRI 3247 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van schapen en geiten voor het intracommunautair handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3248 Opslag en verdelen van sperma van schapen en geiten bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3249 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma bestemd voor het intracommunautair handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3250 Opslag en verdelen van sperma van varkens - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3259 Melkproductie - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/11/2017
PRI 3260 Vervaardiging voor directe verkoop - Zuivelproducten - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/11/2017
PRI 3261 Slachten van gekweekt wild op het bedrijf - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3262 Slachten van pluimvee en lagomorfen op het landbouwbedrijf - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/11/2017
PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3275 Verzamelen, in-vitro productie, behandelen, overplanten en opslag van embryo's van runderen bestemd voor het nationaal of intracommunautair handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE (VOOR ERKENNING). 1 01/01/2017
PRI 3331 Vismijnen - AUTOCONTROLE. 1 01/01/2017
PRI 3285 Landbouwbedrijf - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/11/2017
PRI 3288 Slachten en uitslachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (in het slachthuis) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/09/2017
PRI 3291 Slachten en uitslachten van pluimvee en klein wild (in het slachthuis) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/09/2017
PRI 3292 Houden van kalveren (vetmesten) - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/11/2017
PRI 3293 Houden van varkens - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3294 Houden van pluimvee - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3295 Broederijen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3300 Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Verzamelcentrum klasse 1 - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE (VOOR ERKENNING). 3 01/11/2017
PRI 3301 Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Verzamelcentrum klasse 2 - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE (VOOR ERKENNING). 3 01/11/2017
PRI 3328 Food - VERVOER. 1 01/01/2017
PRI 3330 Wegcontrole - VERVOER. 1 01/01/2017
PRI 3332 Vervaardiging van mengvoeders op de boerderij - AUTOCONTROLE. 1 01/01/2017
PRI 3335 Het vervoer van landbouwhuisdieren - Dierenwelzijn. 2 01/07/2017
PRI 3343 Visafslag - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
PRI 3346 Verzendingscentra - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
PRI 3348 Vervaardiging voor directe verkoop van zuivelproducten en bereidingen op basis van (rauwe) melk - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
PRI 3349 Pakstations en verzamelcentra - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
PRI 3350 Slachthuis - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN). 1 01/01/2017
PRI 3362 Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Verzamelcentrum klasse 1 - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 2 01/11/2017
PRI 3364 Instellingen, instituten en centra - Diergezondheid. 1 01/01/2017
PRI 3365 Het vervoer van landbouwhuisdieren met handelsdoeleinden (in het slachthuis) - Dierenwelzijn. 2 01/09/2017
PRI 3366 Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Verzamelcentrum klasse 2 - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 3 01/11/2017
PRI 3367 Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren - Handelaarstal - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 3 01/11/2017
PRI 3368 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING en HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3369 Vervoer van niet volledig doorkoelde varkenskarkassen of varkensbloed - Infrastructuur, inrichting en hygiëne (voor toekenning toelating). 1 01/01/2017
PRI 3371 Onderbreken van het vervoer om te laten rusten, te voederen of te drenken van landbouwhuisdieren - Controlepost - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/01/2017
PRI 3373 Vervaardiging van mengvoeders op de boerderij - Infrastructuur, inrichting en hygiëne. 1 01/01/2017
PRI 3374 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van paardachtigen bestemd voor de nationale handel - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/04/2017
PRI 3375 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van sperma van paardachtigen bestemd voor de nationale handel - Traceerbaarheid. 1 01/04/2017
PRI 3376 Opslag en verdelen van sperma van paardachtigen bestemd voor de nationale handel - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/04/2017
PRI 3377 Opslag en verdelen van sperma van paardachtigen bestemd voor de nationale handel - Traceerbaarheid. 1 01/04/2017
PRI 3378 Winnen, productie, behandelen en opslag van embryo's van paardachtigen bestemd voor de nationale handel - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/04/2017
PRI 3379 Winnen, productie, behandelen, en opslag van embryo's van paardachtigen bestemd voor de nationale handel - Traceerbaarheid. 1 01/04/2017
PRI 3380 Diergezondheid van bijen - Dierengezondheid. 3 15/09/2017
PRI 3383 Slachthuizen HACCP - Autocontrole. 1 01/09/2017
PRI 3386 Producent van voedermiddelen - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE. 1 01/12/2017

Archief
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.02.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet