www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Op reis met uw dier van België (of de Europese Unie) naar het Verenigd Koninkrijk (VK) Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.10.2019

Opgelet: het Verenigd Koninkrijk is opgedeeld in verschillende regio’s met elke een vergaande autonomie, waardoor de aanvragen voor toelatingen niet altijd via een centraal punt zullen verlopen.

1. Honden, katten en fretten

Het Verenigd Koninkrijk vereist een behandeling tegen Echinococcus, uitgevoerd door een dierenarts en geregistreerd in het paspoort. Dit geldt trouwens ook voor Malta, Finland en de Ierse Republiek (gedelegeerde verordening 2018/772).

Voor Belgische reizigers die met hun honden, katten of fretten naar het Verenigd Koninkrijk reizen, verandert er tot nader order niets. Een EU-paspoort blijft vereist met daarin de correct opgevolgde vaccinaties tegen hondsdolheid (Rabiës) en de toegepaste ontworming.

Voor de reiziger die vervolgens terugkeren naar België, is het van groot belang of het Verenigd Koninkrijk al dan niet in de lijst is opgenomen. Men moet er zich van bewust zijn dat deze dieren onderworpen zijn aan de

in punt 1 onder "Van het Verenigd Koninkrijk naar België" genoemde regels.

Belangrijke noot

In haar mededelingen naar de lidstaten heeft de Europese Commissie aangegeven dat een opname in de lijst geen prioriteit is. Hierdoor wordt een verplichte antilichamentest zeer waarschijnlijk. Om hierop voorbereid te zijn is het aangeraden de bloedafname voor deze test nu al te laten uitvoeren en deze te laten inschrijven in het EU paspoort.

In België kan je deze test laten uitvoeren in het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), Juliette Wytsman straat 14, 1050 Brussel. (Tel : +32 642 51 11, mail: rabies@sciensano.be)

2. Paarden voor recreatie

Voor het verplaatsen van paarden voor recreatieve doeleinden, in het kader van sport- en culturele evenementen, zal het FAVV een gezondheidscertificaat voor tijdelijke uitvoer moeten afleveren om deze paarden nadien terug te kunnen brengen. Het Verenigd Koninkrijk zal hiervoor in bijlage I van verordening 2018/659 moeten worden opgenomen.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Algemene info: Contactcenter Brexit - brexit@favv.be
Specifieke technische info:  Lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV