www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE  Maatregelen in geval van een uitbraak op een bedrijf Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.07.2019

Eens een uitbraak van AVP wordt vastgesteld in een varkensbedrijf op het Belgische grondgebied worden maatregelen genomen om die uitbraak zo snel mogelijk te isoleren om verspreiding van de ziekte te verhinderen en het virus uit te roeien. Het FAVV zal onder meer de volgende maatregelen nemen:

  • het afkondigen van een nationale standstill voor ten hoogste 72 uur waarbinnen alle verplaatsingen van varkens verboden zijn, met uitzondering van het rechtstreekse vervoer naar een slachthuis;
  • het afbakenen van een zone van 500 m rond de uitbraak, een beschermingszone van 3 km en een toezichtszone van 10 km;
  • het ruimen van alle in deze zone van 500 m gelegen bedrijven die dieren van gevoelige soorten houden en het vernietigen van de producten die van die dieren afkomstig zijn;
  • het uitvoeren van een epidemiologisch onderzoek om de oorsprong van de besmetting en de eventuele verspreidingswegen te kunnen achterhalen (contactbedrijven);
  • het opleggen van beperkende maatregelen aan geĆÆdentificeerde contactbedrijven;
  • verbodsmaatregelen voor verplaatsing en verhoogd toezicht in de afgebakende zones;
  • bioveiligheidsmaatregelen in heel het land.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV