www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE  Actualiteit in Europa en in de wereld Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.10.2019

De Afrikaanse varkenspest heeft zich de laatste jaren sterk verspreid in Oost-Europa (Polen, Litouwen, Letland, Estland, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië). Daarbij werden en worden nog steeds zeer veel besmettingen vastgesteld, zowel bij everzwijnen als bij gehouden varkens.

Meer recent is de ziekte ook opgedoken in China.

Afrikaanse varkenspest wordt ook geregeld vastgesteld in Sardinië. Daar is het virus endemisch aanwezig sinds tientallen jaren, ook hier zowel bij everzwijnen als bij extensief gehouden varkens. AVP is ook endemisch in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara

Ondanks de maatregelen die opgelegd worden, blijft het virus van AVP zich verder verspreiden in Oost-Europa. De ziekte breidt daarbij verder westwaarts uit. Twee factoren zijn hiervoor verantwoordelijk:

  • De everzwijnen: ze worden beschouwd als het reservoir van het virus en door hun oncontroleerbare verplaatsingen kunnen zij de ziekte verder verspreiden buiten de zones die reeds besmet zijn en dus ook in grensoverschrijdende landen.
  • De menselijke factor: deze vormt het grootste risico om de ziekte te verspreiden naar nieuwe regio's of landen die niet territoriaal verbonden zijn met reeds besmette gebieden. Het virus kan lang overleven in vlees of vleesproducten van besmette varkens, zoals fijne vleeswaren. Indien personen terugkomen van een besmette zone en deze “besmette” producten meebrengen dan kunnen deze producten, door ze bijvoorbeeld als afval achter te laten in de natuur, tamme varkens of everzwijnen besmetten.

In alle landen van de Europese Unie zijn de controlemaatregelen identiek en zal er telkens een beperkingsgebied afgebakend worden waar elk transport van levende varkens en varkensvlees of -producten verboden is. Deze beperkingsgebieden worden regelmatig aangepast rekening houdend met de epidemiologische situatie (Besluit 2014/709/EU).

beperkingsgebieden in de EU (04/10/2019)

Ook voor besmette derde landen (Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en Moldavië) worden extra maatregelen opgelegd. Zo moeten, net zoals voor de EU landen, alle vrachtwagens die gebruikt worden voor het tansport van levende varkens en die uit deze landen komen, extra gereinigd en ontsmet worden.

Bovendien is het ten strengste verboden om vlees of vleesproducten van varkens of everzwijnen mee te brengen uit landen of gebieden waar AVP voorkomt.

Het is eveneens verboden een varkensbedrijf te bezoeken of in contact te komen met varkens binnen de 72 uur volgend op de terugkeer uit een risicogebied.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV